Het gastouderbureau ondersteunt u en mij.

Het gastouderbureau ondersteunt u en mij bij de ontwikkeling van uw kindje en verzorgen de betalingen aan het einde van de maand. Ook verzorgen ze cursus avonden voor u en mij voor b.v. kinder-EHBO herhalings cursussen en intervisie avonden met collega's.

Verder bezoekt het Gastouderbureau tenminste 1 keer per jaar de Gastouder om te beoordelen of alles nog in orde is volgens de risico inventarisatie van de GGD.

Ieder jaar evalueren we hoe het gaat met het kindje en de gastouderopvang.