Kiki in de opvang

Ieder kind heeft uitdaging nodig om zich verder te ontwikkelen. Kiki is een beertje die bij mij in de opvang woont en met de kinderen allerlei avonturen beleefd. Kiki is een programma om kinderen kansen te bieden om zich op alle gebieden te ontwikkelen. Dit doe ik door het aanbieden van maandthema's. Hierbij komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Taal/spraak, rekenvaardigheid, fijne motoriek en grove motoriek. Doormiddel van activiteiten komen alle vaardigheden voorbij en ieder kind beleeft dit op zijn eigen niveau.